Warning: Declaration of ExtSearch::prepare() should be compatible with Ext::prepare(array $params) in /htdocs/inhd.cz/exts/Search.inc.php on line 26
InHD > Videa > Optimalizace pro vyhledávače

2. 4. 2009

Optimalizace pro vyhledávače

Ing. Jan Tichý — Opti­ma­lizace pro vyhledávače

Přednáška Ing. Jana Tichého na téma Opti­ma­lizace pro vyhle­dávače se usku­tečnila 19. března 2009 na půdě Filo­zofické fakulty MU v rámci před­mětu Blok expertů.

Ing. Jan Tichý pracuje jako vedoucí pro­jektů ve spo­lečnosti H1.cz, před­tím půso­bil ve firmě Jyxo. Na VŠE přednáší v rámci před­mětu 4iz228 – Tvorba webových stránek a aplikací.

Komentáře