Warning: Declaration of ExtSearch::prepare() should be compatible with Ext::prepare(array $params) in /htdocs/inhd.cz/exts/Search.inc.php on line 26
InHD > Videa > Marketing knihoven na sociálních sítích

9. 3. 2011

Marketing knihoven na sociálních sítích

Mgr. Olga Bierná­tová — Mar­ke­ting kniho­ven na soci­álních sítích

Přednáška Mgr. Olgy Bierná­tové na téma Mar­ke­ting kniho­ven na soci­álních sítích se usku­tečnila 3. března 2011 na půdě Filo­zofické fakulty Masa­ry­kovy univerzity.

Mgr. Olga Bierná­tová je čer­stvou absol­ventkou KISK FF MU a delší dobu také infor­mační a PR pra­covnicí v knihovně UTB ve Zlíně. Ve spo­lu­práci se sku­pi­nou Guerrilla Rea­ders se začala věnovat mar­ke­tingu, ve kte­rém se zamě­řila na pro­pa­gaci v soci­álních sítích. V tomto tématu se stala uznávanou odbornicí zvanou na množ­ství předná­šek a seminářů.

Komentáře

13. 9. 2011 11:31:32

MaUr

...marně hledám na této stránce odkaz na sdílení na twitter či facebook...hlavně, že je tu catcha :)